Inače, ova alienka je posjetila Zagreb u sklopu FAKI-a (Festivala Alternativnog Kazališnog Izričaja). U sklopu istog festivala je prije deset dana nastupio i španjolski glumac Adrian Schvarzstein, sve dok ga nisu pokupile snage reda i mira.