I otišli smo dijete i ja tako na Pipse. I bilo nam je legendarno mrak, dakako! I nismo kupili cede jer je htjela Gaće. Pa je i dobila gaće.

I bilo je super!

divovski kompjuteri…