Sarajevo, kristalna sećanja. 2011 (fotografirano pri povratku, negdje u zoru pred Zagrebom)