Seka je stala pred objektiv, pedesetku, uz skromnu asistenciju lampe za bajk.

(klik na slike otvara ih u većem formatu)